Vanliga frågor och svar

Fastbro arbetar med långsiktigt ägande, nyskapande förvaltning samt utveckling av slakteriområdet. Vi arbetar inom den kommersiella sektorn och vår styrka är att skapa effektiva lokaler för framtidens entreprenörer och företagare.

Som hyresgäst på området är du välkommen att ansöka om att bli medlem i Slakteriområdets företagare på Facebook. Tanken är att företagare på Slakteriområdet ska kunna nå varandra lätt för ökat samarbete. Här kan du annonsera för andra om ditt företag ska ha ett event eller liknande. Kanske någon vill hänga på eller dela ditt event vidare. Ett forum att lätt slänga ut en fråga eller förslag.

Fakturaadress:
Fastbro AB
c/o Viredo
Box 55642
102 14 Stockholm

Leverantörsfakturor skannas och skickas elektroniskt direkt till Fastbros ekonomisystem: fastbro.387530@arkivplats.se

Hyresavier skickas med e-post till av hyresgästen angiven adress.

Hyresadministration, ekonomi och förvaltning
Mona Kruse
mona@viredo.se
08-555 160 60

Felanmälan
kontakt@fastbro.se
072-200 80 50

Lokalvård
Onkanya Schreiber

Om något händelsevis skulle vara fel med Er lokal, skickar ni i första hand en felanmälan med e-post till kontakt@fastbro.se alt. tel. 072-200 80 50.

Akuta fel utöver kontorstid och under helg som inte kan vänta till nästkommande vardag – kontakta journummer 073-536 88 18

Vid uppsägning av din lokal måste du skriftligen meddela oss detta. Uppsägningstiden ser du i ditt hyresavtal. Uppsägningen skickas till Fastbro…

För att skapa ett attraktivt fastighetsområde för våra hyresgäster och kunder arbetar Fastbro aktivt med att utveckla Slakteriområdet och anpassa det till en plats för handel, företagande och positivt kundbemötande. Vi har ett arv att förvalta i Slakteriet med dess spännande historia som innefattar allt från kopparframställning till slakteri.

Vi lägger största vikt vid att anpassa Slakteriområdet till en Handelsplats där människor möts och affärer görs! Vi erbjuder entreprenörer möjlighet att verka inom ett område med mycket gott rykte och stor attraktionskraft på marknaden.

Självklart arbetar vi för ett Hållbart Slakteriområde på alla sätt. Förutom att vi löpande anpassar och uppdaterar lokalerna för våra hyresgäster arbetar vi framåt med att underhålla och förbättra Slakteriområdet. En underhållsplan för att tekniskt lyfta området samt bevara och underhålla det som är viktigt för områdets karaktär och estetik är en självklarhet.

Praktiskt betyder detta att vi bland annat ser över och uppdaterar avloppssystem, fjärrvärmesystem, elektriska installationer, belysning, vattenledningar, ventilationssystem, brandsäkerhet bredbandsuppkoppling, säkerhetssystem, tak samt portar och fönster. Utemiljön uppdateras med bättre ytbeläggning och en tydligare kommunikation vad gäller skyltning samt uppmärkning av parkeringsytor är under utveckling. Ytterligare en del av vår underhållsplan är skötsel samt utveckling av gräsytor, planteringar samt träd och buskar.

Nedan finner Ni (leverantörer/entreprenörer) allmänt, vad som är viktigt att tänka på för Er i samband med uppdrag från Fastbro AB

Vi finner det viktigt med:

  • att er offert överensstämmer med vår beskrivning av arbetets omfattning
  • att utfört arbete överensstämmer med vår beställning
  • att överenskommen tidplan hålls
  • att Ni informerar oss om tidplan förskjuts eller att det krävs arbete utöver vår beställning
  • att priset överensstämmer med vår beställning
  • att arbetet utförs fackmannamässigt
  • att Ni lämnar sedvanliga garantier på utfört arbete
  • att eventuella fel eller brister avhjälps av Er utan dröjsmål
  • att överenskommet arbete betalas mot faktura med betalningstid om 30 dagar
  • att dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen vid försenad betalning från Fastbro AB
innergard