Det här är Fastbro

Fastbro arbetar med långsiktigt ägande, nyskapande förvaltning samt utveckling av slakteriområdet. Vi arbetar inom den kommersiella sektorn och vår styrka är att skapa effektiva lokaler för framtidens entreprenörer och företagare.

Vår vision för Slakteriet är att lägga fokus på vidareutveckling av området till ett utpräglat handelsområde. Där samverkan mellan entreprenörer kan medverka till stark tillväxt både för enskilda likväl som för helheten.

lediga_lokaler

Lediga lokaler

Fastbro arbetar med att utveckla området till ett handelsområde och vi som fastighetsägare vill attrahera hyresgäster inom kontorslokaler, kontorshotell, lager & tillverkning, restaurang och café. Här presenterar vi de lediga lokalerna vi tillfälligt har tillgängliga.

Björklunds Kafferosteri

Referenser / Hyresgäster

Fastbro arbetar långsiktigt med alla hyresgäster med målet att deras verksamhet ska nå framgång. Vi som fastighetsägare vill bidra till att våra hyresgäster samverkar för ökad lönsamhet i den egna verksamheten. Vår bästa referens är nöjda hyresgäster.

Söker du lokal?

Söker du lokal ber vi dig fylla i en intresseanmälan, vi tar kontakt med dig och ser över möjligheterna för ert behov.

Felanmälan

Är något fel i er lokal, skickar ni i första hand en felanmälan till kontakt@fastbro.se alt. på tel. 072-200 70 50.

Information till Hyresgäster

Här finns aktuell information som kan omfatta dig som hyresgäst.

Se våra lediga lokaler här