DET HÄR ÄR FASTBRO

Fastbro AB arbetar med långsiktigt ägande, kreativ förvaltning samt utveckling av fastigheter.
Vi arbetar företrädesvis inom den kommersiella sektorn då vår styrka och inriktning är att
skapa effektiva lokaler för framtidens entreprenörer och företagare.