Fastbro

Kontakta oss:
Telefon: 072-200 80 50
E-post: kontakt@fastbro.se

Johan Göterfelt
johan@fastbro.se

Kjell Ericsson
kjell@fastbro.se

Besöksadress:
Slakterigatan 10,
721 32 Västerås

Administration & Ekonomisk förvaltning utförs av ViRedo

Postadress:
Fastbro AB
c/o Viredo
Box 55642
102 14 Stockholm

Leverantörsfakturor skannas och skickas elektroniskt direkt till Fastbros ekonomisystem: fastbro.387530@arkivplats.se

Hyresavier skickas med e-post till av hyresgästen angiven adress.

Ekonomi
Margareta Ekbom
margareta@viredo.se
070-020 91 37

Hyresadministration och förvaltning
Mona Kruse
mona@viredo.se
072-200 80 50

Felanmälan
kontakt@fastbro.se
072-200 80 50

Lokalvård
Catarina Qvarnström
0706-813981

Utsikten foto kontor och studio