Om Ekobot

Ekobot ligger i framkant av utveckling av autonoma fältrobotar för mekanisk ogräsbekämpning. Målet är att kunna erbjuda praktiska och hållbara lösningar på jordbruksfrågor och samtidigt minska arbetsbelastningen med autonoma verktyg för grönsaksodlare.

Vad Ekobot säger om Fastbro

Vi trivs bra i området och har en lokal som passar vår verksamhet. Det är lätt att få kontakt med hyresvärden och de åtgärdar problem och önskemål snabbt.

Ekobot
ekobot-2