Om oss

Vår vision och strävan som fastighetsägare till fastigheten Slakteriet är att lägga fokus på vidareutveckling av området till ett utpräglat handelsområde där samverkan mellan entreprenörer kan medverka till stark tillväxt både för enskild likväl som för helheten. Områdets begivenhet är utan tvekan den fantastiska Saluhallen som över tid har blivit ett begrepp vilket allt fler av Mälardalens innevånare har lärt sig att uppskatta. Fastbro engagerar sig i områdets ca 70 företag samt stöttar även expansionen av Saluhallen och dess fantastiska företagare i vår strävan att den framöver skall kunna likställas med Saluhallar i övriga Europa samt internationellt.

På området har vi lokaler för enskilda företag likväl som företag med upp till 20 st medarbetare. Fastbro kan erbjuda lokal/lokaler som passar just ditt/ert företags behov. Vi har kontor från 15 kvm och större, lagerytor på området såväl i den undre delen av Saluhallen samt kylda lager/beredningsytor för färskvaruhantering/livsmedel i gatuplan. Har ni funderingar på att eventuellt etablera en restaurangrörelse i Saluhallen med passande koncept så är ni givetvis välkomna att kontakta oss för vidare samtal.

Fastbro
Johan Göterfelt och Kjell Ericsson

Mail till Kjell: kjell@fastbro.se
Mail till Johan: johan@fastbro.se

Utvecklingsplan för Slakteriområdet

För att skapa ett Attraktivt fastighetsområde för våra hyresgäster och kunder så måste Slakteriområdet utvecklas och anpassas till en plats för handel/företagande och positivt kundbemötande. Vi har ett arv att förvalta och en spännande historia som finns berättad – allt från kopparframställning till slakteri.

Idag arbetar Fastbro för att anpassa Slakteriområdet till en Handelsplats där människor möts och affärer görs! Att för entreprenörer få möjlighet att verka inom ett område som har ett gott rykte och står för något som attraherar människor är vårt mål.

Att vi också arbetar för ett Hållbart Slakteriområde är självklart på alla sätt. Förutom att vi löpande anpassar/uppdaterar lokaler för våra hyresgäster så arbetar vi framåt med att underhålla/förbättra Slakteriområdet. En underhållsplan för att tekniskt lyfta området samt också bevara och underhålla det som är viktigt för områdets karaktär och estetik – är självklart.

Praktiskt betyder detta att vi bla. ser över och uppdaterar avloppssystem, fjärrvärmesystem, elektriska installationer, belysning, vattenledningar, ventilationssystem, brandsäkerhet bredbandsuppkoppling,  säkerhetssystem, tak samt portar och fönster. Utemiljön ska också uppdateras med bättre ytbeläggning samt en tydligare kommunikation vad gäller skyltning samt uppmärkning av parkeringsytor.

Att underhålla/utveckla gräsytor, planteringar samt träd/buskar är också en del av vår plan. För att detta ska vara möjligt så krävs att företag vill verka på Slakteriområdet och därmed bidra till att vi kan förverkliga allt det som skapar ett attraktivt område.

Ribhaus restaurang
slakteriet_ligg