Om oss

Vår vision och strävan som fastighetsägare till fastigheten Slakteriet är att lägga fokus på vidareutveckling av området till ett utpräglat handelsområde där samverkan mellan entreprenörer medverkar till stark tillväxt både för den enskilda näringsidkaren samt för Slakteriområdet i stort. Områdets begivenhet är utan tvekan de fantastiska restaurangerna på Slakteriet som över tid har blivit ett begrepp vilket allt fler av Mälardalens invånare har lärt sig att uppskatta.

Fastbro har ett stort engagemang i de cirka 70 företag som finns på området där vi tillhandahåller lokaler för enskilda företagare likväl som företag med upp till 20 medarbetare. Fastbro kan erbjuda lokal/lokaler som passar just ditt/ert företags behov. Vi har kontor från 15 kvm och större, lagerytor på området såväl i den undre delen av restaurangbyggnaden samt kylda lager/beredningsytor för färskvaruhantering/livsmedel i gatuplan. Har ni funderingar på att etablera en restaurangrörelse på Slakteriet med passande koncept är ni välkomna att kontakta oss för vidare samtal.

Fastbro
Johan Göterfelt och Kjell Ericsson

Mail till Kjell: kjell@fastbro.se
Mail till Johan: johan@fastbro.se

Utvecklingsplan för Slakteriområdet

För att skapa ett attraktivt fastighetsområde för våra hyresgäster och kunder arbetar Fastbro aktivt med att utveckla Slakteriområdet och anpassa det till en plats för handel, företagande och positivt kundbemötande. Vi har ett arv att förvalta i Slakteriet med dess spännande historia som innefattar allt från kopparframställning till slakteri.

Vi lägger största vikt vid att anpassa Slakteriområdet till en Handelsplats där människor möts och affärer görs! Vi erbjuder entreprenörer möjlighet att verka inom ett område med mycket gott rykte och stor attraktionskraft på marknaden.

Självklart arbetar vi för ett Hållbart Slakteriområde på alla sätt. Förutom att vi löpande anpassar och uppdaterar lokalerna för våra hyresgäster arbetar vi framåt med att underhålla och förbättra Slakteriområdet. En underhållsplan för att tekniskt lyfta området samt bevara och underhålla det som är viktigt för områdets karaktär och estetik är en självklarhet.

Praktiskt betyder detta att vi bland annat ser över och uppdaterar avloppssystem, fjärrvärmesystem, elektriska installationer, belysning, vattenledningar, ventilationssystem, brandsäkerhet bredbandsuppkoppling, säkerhetssystem, tak samt portar och fönster. Utemiljön uppdateras med bättre ytbeläggning och en tydligare kommunikation vad gäller skyltning samt uppmärkning av parkeringsytor är under utveckling. Ytterligare en del av vår underhållsplan är skötsel samt utveckling av gräsytor, planteringar samt träd och buskar.

c-kvall-framsida-slakteriet
entre-baksida-sommar-22